Rosmakate  kolmas külapäev

Rosma rahvas tähistas Kevadpüha traditsioonilise külapäevaga. MTÜ Rosma Küla Seltsi ja aktiivsete külaelanike ühistööna toimus see juba kolmandat aastat.

Ettevalmistused aasta tähtsamaks ühisürituseks algasid päev varem. Ootamata üleriigilise Teeme Ära kampaania stardipauku, käärisid ligi 40 külaelanikku käised ülesse, koristades Päkamäe nõlvad ning korjates küla läbivate teede äärtest talvega sinna läbisõitjatest jäetud prahi. Kokkuvõttes sai küla puhtamaks kaheksa  järelhaagisetäie okste-lehtede ning 14 prügikoti täie võrra. Tõsi, viimaste äraandmisel tekkis mõningaid probleeme, kuid tublid rosmakad leidsid lahendused lausa jooksu pealt. Oluliseks sündmuseks kujunes küla infotahvli avamine (bussipeatuse kõrval), mis sai teoks tänu Põlva valla projektile, Põlvamaa Partnerluskogu ja PRIA kaasrahastamisel.
Külapäev 1.mail algas Rosma Küla Seltsi esimehe Indrek Käo sissejuhatuse ja päevakava tutvustusega. Järgnes vastvalitud uue külavanema Heiti Hallapi tervitussõnad ning päev oligi avatud. Tänu Kaarel ja Paul Treieri lahkele loale sai külarahvas kolmas aasta järjest kasutada ajaloolise Rosma vesiveski ruume, kus tegutses külakõrts ja mitu müügilauda. Kirsika Rattuse korraldatud supi ja pirukamüüki saatis suur menu, nõutud olid ka Kristi Mähari kodus valmistatud muffinid ja Adamsonide pere suitsusink. Traditsiooniliselt olid esindatud Valsi pruulikoja tooted ning Rattuse Karla vahendusel said passiealised külaelanikud maitsta tooteid mida supermarketite lettidelt ei leia. Päeva naelaks kujunes Aile Valsi poolt läbi viidud Õnneloos, mis oli kokku pandud külaelanike poolt annetatud asjadest. Peavõidu – jalgpalli – tõmbas sisuliselt viimase loosiga endale Agnessa Treier. Esmakordselt ajaloos müüdi läbi kogu lototiraaz.

Sarnaselt möödunud aastate külapäevadele olid väljas mitmed fotonäitused ammustest aegadest. Praktilisi nõuandeid tuleohutuse ja küttekollete hooldamise kohta jagas PA esindajana sündmust külastanud Peeter Tigas. Päeva üllatajaks osutus aga külaelanik Heldur Kurg, kes  annetas Rosma Küla Seltsile 19. sajandist pärit ajaloolise dokumendi.

Fotograafid klõpsutasid usinasti pilte ning  traditsiooniliselt kogunes külarahvas Veski Puhkemaja trepile, et jäädvustada tulevaste põlvede tarbeks südmusest ühine foto.  Kollektsionäärid said järjekordse kleepsu sarjast:  roheliste mägede küla – Rosma.
Kolmas külapäev kinnitas, et ühistegevus ja seltsielu on taas au sisse tõusmas, ning eriti valmistas rõõmu noorte arvukas osavõtt. Järgmine Rosma külapäev toimub aasta pärast, 1. mail,  loomulikult Rosma külas

MTÜ Rosma Küla Selts tänab: Hotell Pesa, Põlva vald, Rosma Veski puhkemaja, Kaarel ja Paul Treier, Taivo Käo, Alar Adamson, Tõnu Lõbu, Kaimo Lõiv, Aili Vals ja kõik teised, kes külapäeva õnnestumisele kaasa aitasid.