Rosma küla pidas 1. külapäeva

MTÜ Rosma Küla Seltsi ja aktiivsete külaelanike koostööna sai 1.mail, Kevadpühal teoks 1.Rosma külapäev. Külavanem Tõnu Lõbu ning MTÜ Rosma Küla Selts liikmed olid päeva ettevalmistamisega näinud tublisti vaeva ja külapäeva keskuseks olid kujundatud ajaloolise Rosma vesiveski ruumid ning seda ümbritsevad hooned. Huvilised said tutvuda küla ajalugu tutvustavate fotonäitustega, mis olid koostatud külaelanike kodustest arhiividest kogutud fotodest. Lisaks oli avatud Paul Treieri külalistemaja abihoones näitus vanadest tööriistadest ja dokumentidest, mis samuti seotud Rosma külaga.

Esmakordselt oli vesiveskisse sisustatud külakõrts, kus kõik soovijad said osta sooje pirukaid ja suppi, aga ka küla õllepruulijate toodangut. Erakordselt suur huvi saatis Külapäeva Õnneloosi, milles iga loos võitis. Külaelanike poolt annetatud asjad leidsid läbi loosiratta endale uued omanikud napi poole tunniga. Oma kaupa pakkusid vanade raamatute, käsitöö ja mänguasjade müüjad. Toimus fotodelt ajalooliste külakohtade ülepildistamine külaseltsi arhiivi tarbeks.

Külapäevast võttis osa üle saja viiekümne Rosma elaniku, mis on enam kui kolmandik kogu külas elavatest inimestest. Külapäeva jääb meenutama Põlva valla kultuurinõuniku Eve Soka poolt Rosma Külalistemaja trepil tehtud ühispilt.

Ilusa ilmaga kulgenud külapäev leidis sooja vastuvõtu ning hulgaliselt kiidusõnu nii külaelanike kui ka mujalt läbi astunud külaliste poolt. Kindlasti aga ei jää toimunud üritus viimaseks ning ühiselt otsustati, et järgmine Rosma külapäev toimub juba aasta pärast, 1. mail, Rosma külas.